Dokončena stěna oddělující ruiny JE Fukušima Dajiči od moře

30.08.2017 12:22

Stěna byla připravována více než tři roky aby zabránila přirozenému proudění podzemní vody z pevniny do moře, která prochází lokalitou. Základy budov v jaderně elektrárně Fukušima Dajiči obsahují velké množství vysoce kontaminované vody, která byla použita ke chlazení zbytků aktivních zón reaktorů. Je proto důležité znemožnit vstup podzemní vody do suterénu a zvětšování objemu kontaminované vody a zabránit úniku kontaminované podzemní vody.

Podobná technologie je široce využívána ve stavebnictví, avšak realizace společností Tepco je dosud největší a zamrazuje 70 000 kubických metrů půdy podél její 1 500 metrů dlouhé cesty kolem prvního až čtvrtého bloku elektrárny.

Společnost Tepco uvedla, že změří úspěch stěny při kontrole vodních toků tím, že zkontroluje rozdíly mezi hladinami vody uvnitř a vně stěny a uvnitř i vně budov.