Fukušima začíná s dekontaminací radioaktivní vody. Denně zpracuje 1200 tun vody

27.06.2011 19:20

Systém na dekontaminaci radioaktivní vody denně zpracuje až 1200 tun vody. Ta během cyklu reaktory zároveň ochlazuje. Cílem prací je podle provozovatele stabilizovat palivové tyče, kterým stále hrozí tání, na teplotu pod sto stupňů Celsia.

Po měsících shromažďování mořské i sladké vody, která sloužila k ochlazování palivových tyčí, provozovatel jaderné elektrárny Fukušima II prohlásil, že počínaje pondělkem, vstoupili do fáze recyklace radioaktivní vody.

Od března, kdy elektrárnu poničila přívalová vlna tsunami, bylo do areálu Fukušimy II napumpováno zhruba sto tisíc tun vody. Kvůli unikající radiaci je ale vysoce kontaminovaná a musí se odčerpávat. K tomu slouží i externí nádrže, kde se voda z elektrárny hromadí.

Každý den chladilo palivové tyče, které pomalu tály, asi 500 tun vody. Díky tomu se předešlo úplnému roztavení paliva, které před zemětřesením z 11. března chránily chladicí systémy.

V poměrně rekordní době se společnosti s americkou a francouzskou pomocí podařilo vybudovat zařízení na dekontaminaci vody, které dokáže zpracovat 1200 tun vody denně.

Funguje to jako systém na oběh vody, jež reaktory ochlazuje," vysvětlil mluvčí. Dodal, že jde o etapu s cílem stabilizovat palivo na teplotě pod sto stupni Celsia.

Přesto unikající radioaktivní voda, která se z reaktoru dostává prasklinou v nádrži, dál komplikuje vstup pracovníků a likvidátorů katastrofy přímo do objektu. Nemůže tak začít oprava zařízení, ani hodnocení škod.

Podle plánu, který TEPCO zveřejnilo v polovině dubna, by se měla situace ve fukušimské elektrárně stabilizovat do devíti měsíců.

Plán řešení fukušimské krize:

Do tří měsíců:

- bude obnoven stabilní chladicí systém v reaktorech a úložištích s vyhořelým palivem, hladina vody bude dostačující pro úplné zakrytí palivových tyčí, injekcemi dusíku do reaktorů 1 a 3 se předejde případné explozi kvůli nadbytečnému vodíku

- bude ověřena nepropustnost nádrže reaktoru 2

- bude postavena podpůrná konstrukce pro nádrž na skladování vyhořelého paliva reaktoru 4

- budou vytvořeny skladovací prostory a systémy pro dekontaminaci radioaktivní vody

- půda kolem elektrárny bude pokryta pryskyřicí a budou odstraněny ruiny, aby se zabránilo úniku radioaktivních částic do ovzduší

Do šesti až devíti měsíců:

- reaktory budou udržovány ve zchlazeném režimu

- zahájí se dekontaminace radioaktivní vody

- budou zakryty poškozené reaktory 1, 2 a 4 (materiál nebyl upřesněn)

- bude provedena dekontaminace postižených obydlených oblastí v okolí elektrárny

Dlouhodobě:

- budou vytaženy palivové tyče z šesti reaktorů elektrárny, včetně reaktorů 5 a 6, které nebyly poškozeny, a z úložišť s vyhořelým palivem

- budou vybudovány trvalé systémy pro dekontaminaci radioaktivní vody

- okolí elektrárny bude dekontaminováno

Zdroj: https://zpravy.ihned.cz/svet-asie-a-pacifik/c1-52181670-fukusima-zacina-s-dekontaminaci-radioaktivni-vody-denne-zpracuje-1200-tun-vody?utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed