Mapka zamoření okolo JE Fukušima

22.07.2011 19:07

EnvirodopadyFukushima140711

Zdroj: https://www.jaif.or.jp/english/