Neuvěřitelné chyby v japonské jaderné elektrárně Fukušima

10.01.2012 00:32

Oficiální zpráva potvrzuje, co mnozí zodpovědní lidé dosud popírali: při havárii v jaderné elektrárně Fukušima udělaly úřady a provozovatel elektrárny - společnost Tepco neomluvitelné chyby. Riziko bylo podceněno, komunikace byla stejně špatná jako organizace. Lidé měli být „evakuováni“ do zamořených oblastí.

Devět měsíců po katastrofě ve Fukušimě kritizují autoři průběžné zprávy provozovatele jaderného zařízení a japonskou vládu. Podle nich bylo Tepco, ale i zodpovědné úřady, na katastrofu tohoto rozsahu zcela nepřipravené, citují japonská média zprávu o 507 stranách, která byla zveřejněna v Tokiu.

Tepco samo tvrdilo, že se v průběhu havárie nedopustilo chyb. Podle nově zveřejněné zprávy však provozovatel zařízení nese zodpovědnost za tuto katastrofu. Reakce na nehodu byla zcela nekoordinovaná, komunikace velmi vázla. Tepco předávalo informace o nehodě japonské vládě velmi pomalu.

Již na začátku bylo riziko silně podceněno. Tepco však mělo vzhledem k dramatickým a nevratným následkům jaderné havárie učinit potřebná prevetivní opatření. Tepco podle zprávy také nedostatečně vyškolilo svůj personál tak, aby mohl dobře zvládnout situaci v případě nehody. Mylně se tak pracovníci elektrárny například domnívali, že chladicí systém v 1.bloku zůstal nepoškozen. Tím se opozdily záchranné práce. V bloku č.3 personál zastavil nouzové chlazení, aniž by to nahlásil. Podle zprávy by bývalo mohlo uniknout do životního prostředí mnohem méně radioaktivních látek, pokud by pracovníci elektrárny v obou zmíněných případech reagovali správně.

Zpráva dále naznačuje, že při záchranných prícech vládl chaos: pracovníci elektrárny museli najít kapesní svítilny, když v elektrárně vypadl proud. Jejich mobilní telefony prý také nefungovaly. To ztížilo komunikaci v elektrárně. Zpráva také kritizuje nepřesné vládní předpisy pro evakuaci obyvatel ze zasažených oblastí. Někteří obyvatelé tak měli být evakuováni do zamořených oblastí.

Zdroj: Focus.cz