Stačí dvě jednotky ozáření a riziko smrti stoupne na 50 procent

17.03.2011 18:37

 

Radioaktivní ozáření, kterému jsou v těchto dnech vystaveni lidé v okolí japonské jaderné elektrárny poškozené zemětřesením, se zpravidla vyjadřuje v "mili" jednotkách. Dosáhne-li vyšších hodnot, usmrcuje.  Stačí dvě jednotky a riziko, že člověk zemře, rázem dosahuje padesáti procent. Řeč je o radioaktivním ozáření, které se měří v jednotkách zvaných sievert. Například přístroje v jaderné elektrárně Fukušima naměřily mimo budovu reaktoru mezi druhým a třetím blokem zvýšenou dávku radiace 30 mSv/h.  Chlazení vodou z vrtulníků selhalo, míra radiace opět stoupla  Ovšem přímo u třetího bloku ukazovaly měřicí aparatury 400 mSv/h a u čtvrtého bloku 100 mSv/h. Co přesně tato čísla znamenají? Ozáření se vyjadřuje tzv. efektivní dávkou vyjádřenou sieverty, zkráceně Sv. Často se v praxi používají menší násobky této jednotky mSv (milisievert - jedna tisícina sievertu) nebo mikroSv (mikrosievert -jedna miliontina sievertu).  I rentgen ozařuje Pro představu, jak velkou dávku představuje jeden milisievert, lze uvést následující příklad. Průměrná dávka z přírodních zdrojů - zemské kůry a kosmu pozadí - je 2,2 mSv za rok. Pokud absolvujete jednoduché rentgenové vyšetření, můžete obdržet dávku od 0,5-10 mSv. U složitějších vyšetření to může být i více desítek mSv.  V úterý ráno naměřili v Tokiu radiaci 0,809 mikroSv za hodinu. Podle japonských médií jde o 20násobně vyšší hodnotu než byla ta pondělní. Při 0,5 až 1 Sv hrozí mírná nemoc z ozáření, zvyšuje se riziko infekce, protože jsou narušeny imunitní buňky, muži mohou být na přechodnou dobu sterilní.

Účinky radiace na člověka.

Dávka od jednoho do dvou Sv je považována za lehkou otravu ozářením, do měsíce umírá deset procent postižených osob. Typickým příznakem je mírná až střední nevolnost, občasné zvracení, které přichází tři až šest hodin po ozáření a končí do jednoho dne. Poté následuje 10-14denní latentní fáze, po které se objeví vyčerpanost. Imunitní systém je utlumený; nemoci se léčí pomaleji a riziko infekce je zvýšené.  Nekontrolovatelné krvácení Při dávce od dvou do čtyř Sv umírá do měsíce asi polovina osob. Nastává nekontrolovatelné krvácení z úst, kůže a ledvin. Když se úroveň ozáření pohybuje okolo osmi Sv, téměř většina lidí zemře už po dvou týdnech. Kostní dřeň, ve které vznikají důležité složky krve, je skoro kompletně zničená. Přežití člověka závisí na úspěšnosti její transplantace.  Krvácení z úst, kůže a ledvin nastává 15 až 30 minut po ozáření a končí do dvou dní; mezitím je pěti- až desetidenní fáze, po které postižený umírá na infekci nebo vnitřní krvácení. Dávka 10 až 50 Sv vyvolá akutní otravu ozářením, všichni zemřou do sedmi dnů po ozáření. Krvácení nastává po pěti až 30 minutách. Po silné vyčerpanosti a okamžité nevolnosti nastává perioda několika dní relativního klidu, nazývaná latentní fáze. Poté nastává smrt. Dávku nad 80 Sv nepřežije člověk ani pár sekund.

 

Zdroj: https://www.lidovky.cz/staci-dve-jednotky-ozareni-a-riziko-smrti-stoupne-na-50-procent-pb8-/ln_veda.asp?c=A110317_192205_ln_veda_OGO